ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
2 2561 2127-แมคคาทรอนิกส์ ตารางเรียน
3 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
4 2561 2201-การบัญชี แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
5 2561 2127-แมคคาทรอนิกส์ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
6 2561 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
7 2561 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
8 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
9 2561 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
10 2561 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
11 2561 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
12 2561 2101-ช่างยนต์ แผนการเรียนปีการศึกษา 2561
13 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตารางเรียน
14 2561 2201-การบัญชี ตารางเรียน
15 2561 2106-ช่างก่อสร้าง ตารางเรียน
16 2561 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตารางเรียน
17 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง ตารางเรียน
18 2561 2103-ช่างเชื่อมโลหะ ตารางเรียน
19 2561 2102-ช่างกลโรงงาน ตารางเรียน
20 2561 2101-ช่างยนต์ ตารางเรียน
21 2561 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตารางสอนครู
22 2561 2201-การบัญชี ตารางสอนครู
23 2561 2127-แมคคาทรอนิกส์ ตารางสอนครู
24 2561 2106-ช่างก่อสร้าง ตารางสอนครู
25 2561 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตารางสอนครู
26 2561 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง ตารางสอนครู
27 2561 2103-ช่างเชื่อมโลหะ ตารางสอนครู
28 2561 2102-ช่างกลโรงงาน ตารางสอนครู
29 2561 2101-ช่างยนต์ ตารางสอนครู
30 2561 0000 ตารางสอนครู
31 2561 0000 ตารางสอนครู
32 2561 0000 ตารางสอนครู
33 2554 none แผนการเรียน ภาคเรียนที่1 หลักสูตรระยะสั้น
34 2565 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง aaassss

Copyright One.Community
Development One.Community Team