ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
  ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย
1 34450020006561000 เครื่องกัดซีเอ็นซี ขนาดไม่น้อยกว่า 300x1250 มม.พร้อมโปรแกรมตรวจคุณภาพชิ้นงานแบบGINSPECT และCADCAM งบประมาณ 2561 1 เครื่อง 1,450,000.00

Copyright One.Community
Development One.Community Team