ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
101 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1/31 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 035-226160 N/A
102 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1/31 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 035-226160 N/A
103 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1/31 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 035-226160 N/A
104 บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1/31 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 035-226160 N/A
105 ร้าน KFC สาขา ปั้มเอสโซ่ ประดิษฐมนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 N/A
106 ร้าน KFC สาขา ปั้มเอสโซ่ ประดิษฐมนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 N/A
107 ร้าน TP บอดี้เซอร์วิส 420 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 082-5869413 N/A
108 ร้าน คิงส์ประดับยนต์ 202 ม.3 ถนน อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-360350 N/A
109 ร้าน คิงส์ประดับยนต์ 202 ม.3 ถนน อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-360350 N/A
110 ร้าน ช.ศิลป์ วิทยุ-โทรทัศน์ 45/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 089-5744438 N/A
111 ร้าน ช.ศิลป์ วิทยุ-โทรทัศน์ 45/3 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 089-5744438 N/A
112 ร้าน ช่างตุ๊กเจริญการไฟฟ้า 110 หมู่ 9 ถนนชุมแพ-อุดร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39120 N/A
113 ร้าน ช่างตุ๊กเจริญการไฟฟ้า 110 หมู่ 9 ถนนชุมแพ-อุดร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39120 N/A
114 ร้าน ช่างนายยานยนต์ 12 หมู่ 6 อำเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 085-6449358 N/A
115 ร้าน ช่างนายยานยนต์ 12 หมู่ 6 อำเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 085-6449358 N/A
116 ร้าน ช่างนายยานยนต์ 12 หมู่ 6 อำเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 085-6449358 N/A
117 ร้าน ซ่อมมอไซค์บ้านหนองด่าน 89 หมู่ 5 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 093-0827451 N/A
118 ร้าน ซ่อมมอไซค์บ้านหนองด่าน 89 หมู่ 5 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 093-0827451 N/A
119 ร้าน ซ่อมมอไซค์บ้านหนองด่าน 89 หมู่ 5 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 093-0827451 N/A
120 ร้าน ด่านขุนทดซัพพลาย 185 หมู่ 17 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 09-08536594 N/A
121 ร้าน ด่านขุนทดซัพพลาย 185 หมู่ 17 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 09-08536594 N/A
122 ร้าน ต.เจริญยนต์ 285 หมู่ 4 ถนน กกค้อ-โนนสว่าง ตำบล นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
123 ร้าน ต.เจริญยนต์ 285 หมู่ 4 ถนน กกค้อ-โนนสว่าง ตำบล นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
124 ร้าน ต.เจริญยนต์ 285 หมู่ 4 ถนน กกค้อ-โนนสว่าง ตำบล นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
125 ร้าน ทรงพลเซอร์วิส 34/7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 081-3802862 N/A
126 ร้าน ทรงพลเซอร์วิส 34/7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 081-3802862 N/A
127 ร้าน ทักษิณเจริญยนต์ 97 หมู่ 10 ตำบล บ้านาขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 080-1869299 N/A
128 ร้าน ทักษิณเจริญยนต์ 97 หมู่ 10 ตำบล บ้านาขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 080-1869299 N/A
129 ร้าน ทักษิณเจริญยนต์ 97 หมู่ 10 ตำบล บ้านาขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 080-1869299 N/A
130 ร้าน ธนวัช ออโต้เซอร์วิส 5/17 หมู่ที่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 098-1931562 N/A
131 ร้าน ธนวัช ออโต้เซอร์วิส 5/17 หมู่ที่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 098-1931562 N/A
132 ร้าน ธนวัช ออโต้เซอร์วิส 5/17 หมู่ที่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 098-1931562 N/A
133 ร้าน ธีระเทพ-ยานยนต์ 222/11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 092-5696822 N/A
134 ร้าน ธีระเทพ-ยานยนต์ 222/11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 092-5696822 N/A
135 ร้าน ธีระเทพ-ยานยนต์ 222/11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 092-5696822 N/A
136 ร้าน นภาอิเล็กทรอนิกส์ 4312 ม.5 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 09-8403-7773 N/A
137 ร้าน นภาอิเล็กทรอนิกส์ 4312 ม.5 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 09-8403-7773 N/A
138 ร้าน พรชัยซาวด์ 207/3 ม.2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 081-974-0231 N/A
139 ร้าน พรชัยซาวด์ 207/3 ม.2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 081-974-0231 N/A
140 ร้าน รุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกล่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบังลำภู 39250 086-2202559 N/A
141 ร้าน รุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกล่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบังลำภู 39250 086-2202559 N/A
142 ร้าน รุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ 68/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกล่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบังลำภู 39250 086-2202559 N/A
143 ร้าน วุฒิชัยการยาง 352 หมู่ 6 ตำบล ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3409418 N/A
144 ร้าน วุฒิชัยการยาง 352 หมู่ 6 ตำบล ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3409418 N/A
145 ร้าน วุฒิชัยการยาง 352 หมู่ 6 ตำบล ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3409418 N/A
146 ร้าน สกุลแก้วการไฟฟ้า 39/4 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 081-0594918 N/A
147 ร้าน สกุลแก้วการไฟฟ้า 39/4 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 081-0594918 N/A
148 ร้าน สกุลแก้วการไฟฟ้า 39/4 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 081-0594918 N/A
149 ร้าน สมบูรณ์อิเลคทริค 222 หมู่.2 ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-313343 N/A
150 ร้าน สมบูรณ์อิเลคทริค 222 หมู่.2 ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-313343 N/A

Copyright One.Community
Development One.Community Team