ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
151 ร้าน สุเมธยนต์ 2 1/1 หมู่ที 7 ถนน อุดร-เลย ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
152 ร้าน สุเมธยนต์ 2 1/1 หมู่ที 7 ถนน อุดร-เลย ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
153 ร้าน สุเมธยนต์ 2 1/1 หมู่ที 7 ถนน อุดร-เลย ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
154 ร้าน อู่ ช.ชัยยนต์ 241 หมู่ 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 091-8635687 N/A
155 ร้าน อู่ ช.ชัยยนต์ 241/5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 091-8635678 N/A
156 ร้าน อู่ ช.ชัยยนต์ 241/5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 091-8635678 N/A
157 ร้าน อู่ ช.ชัยยนต์ 241/5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 091-8635678 N/A
158 ร้าน อู่ ช.ชัยยนต์ 241 หมู่ 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 091-8635687 N/A
159 ร้าน อู่ ช่างอิ๊ด 267 หมู่ 11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 098-2426987 N/A
160 ร้าน อู่ ช่างอิ๊ด 267 หมู่ 11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 098-2426987 N/A
161 ร้าน อู่ วัฒนชัยการช่าง 89/23 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 042-930475 N/A
162 ร้าน อู่ วัฒนชัยการช่าง 89/23 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 042-930475 N/A
163 ร้าน อู่ สุรศักดิ์ การช่าง 234/2 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 061-5957419 N/A
164 ร้าน อู่ สุรศักดิ์ การช่าง 234/2 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 061-5957419 N/A
165 ร้าน อู่ช่างชื่น 137 หมู่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 097-2284664 N/A
166 ร้าน อู่ช่างชื่น 137 หมู่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 097-2284664 N/A
167 ร้าน อู่ช่างชื่น 137 หมู่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 097-2284664 N/A
168 ร้าน อู่ช่างดิษเซอร์วิส 292/5 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378328 N/A
169 ร้าน อู่ช่างดิษเซอร์วิส 292/5 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378328 N/A
170 ร้าน อู่ช่างดิษเซอร์วิส 292/5 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378328 N/A
171 ร้าน อู่ธานี 1/2 หมู่ 7 ถนนเลียงเมือง ตำบลโพธ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 094-2325042 N/A
172 ร้าน อู่ธานี 1/2 หมู่ 7 ถนนเลียงเมือง ตำบลโพธ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 094-2325042 N/A
173 ร้าน อู่วิทย์เซอร์วิส 21/2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 088-3181719 N/A
174 ร้าน อู่วิทย์เซอร์วิส 21/2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 088-3181719 N/A
175 ร้าน อู่ศรีเจริญยนต์ 2 208 หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 084-7871005 N/A
176 ร้าน อู่ศรีเจริญยนต์ 2 208 หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 084-7871005 N/A
177 ร้าน อู่ศรีเจริญยนต์ 2 208 หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 084-7871005 N/A
178 ร้าน อู่ศักดิ์ยนต์เจริญ (อู่ช่างล้วน) 116/7 ถนน วิจารรังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-311495 N/A
179 ร้าน อู่ศักดิ์ยนต์เจริญ (อู่ช่างล้วน) 116/7 ถนน วิจารรังสรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-311495 N/A
180 ร้าน อู่สมเกียรติ บอดี้เพ้นท์ 216/1 ถนน อุดร-เลย ตำบลหนองภัยศุนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุ 39000 098-2752289 N/A
181 ร้าน อู่สมเกียรติ บอดี้เพ้นท์ 216/1 ถนน อุดร-เลย ตำบลหนองภัยศุนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุ 39000 098-2752289 N/A
182 ร้าน อู่สมเกียรติ บอดี้เพ้นท์ 216/1 ถนน อุดร-เลย ตำบลหนองภัยศุนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภุ 39000 098-2752289 N/A
183 ร้าน อู่แบงค์เซอร์วิส 235 หมู่ 2 ถนน โนนสัง ตำบลกุดดุ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 N/A
184 ร้าน อู่แบงค์เซอร์วิส 235 หมู่ 2 ถนน โนนสัง ตำบลกุดดุ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 N/A
185 ร้าน อู่แบงค์เซอร์วิส 235 หมู่ 2 ถนน โนนสัง ตำบลกุดดุ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 N/A
186 ร้าน อู่โนนแดงรุ่งเรือง 199/12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3359366 N/A
187 ร้าน อู่โนนแดงรุ่งเรือง 199/12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3359366 N/A
188 ร้าน อู่โนนแดงรุ่งเรือง 199/12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 088-3359366 N/A
189 ร้าน เอสเอนรุ่งเรืองกิจ 291/10 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 092-459380 N/A
190 ร้าน เอสเอนรุ่งเรืองกิจ 291/10 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 092-459380 N/A
191 ร้าน เอสเอนรุ่งเรืองกิจ 291/10 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 092-459380 N/A
192 ร้าน โชคเจริญ 202/10 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 08-10587407 N/A
193 ร้าน โชคเจริญ 202/10 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 08-10587407 N/A
194 ร้าน โชคเจริญ 202/10 ถนน หนองบัว-ชุมแพ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 08-10587407 N/A
195 ร้านพลวีดีโอ 225 ม.2 ถนน หนองบัว-โนนสัง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 081-3699317 N/A
196 ร้านพลวีดีโอ 225 ม.2 ถนน หนองบัว-โนนสัง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 081-3699317 N/A
197 ร้านพุงกาง บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ สาขาหนองบัวลำภู 191 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
198 ร้านพุงกาง บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ สาขาหนองบัวลำภู 191 หมู่ 2 ถนนอุดร-เลย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
199 ร้านหนองบัวลำภูเกษตรยนต์ 173/1 ถนนหนองบัว-ศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
200 ร้านหนองบัวลำภูเกษตรยนต์ 173/1 ถนนหนองบัว-ศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A

Copyright One.Community
Development One.Community Team