ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
  ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Link MOU
201 ร้านเดอะซิทเมเจอร์ประดับยนต์ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 N/A
202 ร้านเดอะซิทเมเจอร์ประดับยนต์ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 N/A
203 ร้านเอ็มบีหมูกระทะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312022 N/A
204 ร้านเอ็มบีหมูกระทะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312022 N/A
205 ร้านโรงกลึงบริพัตรการช่าง 134 หมู่ที่ 9 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 083-3397199 N/A
206 ร้านโรงกลึงบริพัตรการช่าง 134 หมู่ที่ 9 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220 083-3397199 N/A
207 ร้านโรงกลึงหนองบัวรวมช่าง 172/1 หมู่ที่ 9 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 084-0349884 N/A
208 ร้านโรงกลึงหนองบัวรวมช่าง 172/1 หมู่ที่ 9 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 084-0349884 N/A
209 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 102 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 N/A
210 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 102 ม.3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 N/A
211 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล ลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378452 N/A
212 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบล ลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-378452 N/A
213 สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 0 หมู่ที่ 1 ถนนวิไสอุดรกิจ ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-3112054 N/A
214 สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 0 หมู่ที่ 1 ถนนวิไสอุดรกิจ ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-3112054 N/A
215 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต หนองบัวลำภู 24/7 หมู่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
216 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต หนองบัวลำภู 24/7 หมู่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
217 สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอ นากลาง ที่อยู่เลขที่ ถนน อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 042-359193 N/A
218 สำนักงานการไฟฟ้า อำเภอ นากลาง ที่อยู่เลขที่ ถนน อุดร-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 042-359193 N/A
219 สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 044-649440 N/A
220 สำนักงานพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312602 N/A
221 สำนักงานพัฒนาชุมชน หมู่ 1 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312602 N/A
222 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 153 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 153 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
224 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 ถนนโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312477 N/A
225 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 ถนนโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312477 N/A
226 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 41000 042-2222041 N/A
227 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 41000 042-2222041 N/A
228 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 042-359428 N/A
229 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 236/1 หมู่ 3 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
230 หจก. ศรีทองซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น 19 หมู่ที่ 9 ตำบล กุดดินจี่ อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 042 357 399 N/A
231 หจก. ศรีทองซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น 19 หมู่ที่ 9 ตำบล กุดดินจี่ อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350 042 357 399 N/A
232 หจก.ไอเดียคัฟเวอร์แบ็ค 47 หมู่ที่ 5 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 087-8519176 N/A
233 หจก.ไอเดียคัฟเวอร์แบ็ค 47 หมู่ที่ 5 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 087-8519176 N/A
234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติศิริ 190 หมู่ที่ 2. อาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-3117868 N/A
235 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิริการช่าง 120/5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 089-3965326 N/A
236 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี พาวเวอร์เทคอินดัชเทรียล 115/31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 892661939 N/A
237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพี พาวเวอร์เทคอินดัชเทรียล 115/31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 892661939 N/A
238 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 39/439 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 N/A
239 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมอิเล็คทริค 69 หมู่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมอิเล็คทริค 69 หมู่ 14 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 N/A
241 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านเดี่ยวแอร์ออโต้เซอร์วิส 10/4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
242 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านเดี่ยวแอร์ออโต้เซอร์วิส 10/4 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
243 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีไฟฟ้า (2001) 115/1-3 หมู่ที่ 15 ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312448 N/A
244 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีไฟฟ้า (2001) 115/1-3 หมู่ที่ 15 ถนน วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอ เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 042-312448 N/A
245 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี อิเลคทริค 161 หมู่ที่.1 ตำบล.หนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 N/A
246 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี อิเลคทริค 161 หมู่ที่.1 ตำบล.หนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360 N/A
247 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจตรงกันทัวร์ 57 หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
248 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจตรงกันทัวร์ 57 หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
249 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 186 หมู่13 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A
250 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 186 หมู่13 ถนนวศวงษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 N/A

Copyright One.Community
Development One.Community Team