ระบบฐานข้อมูลฐาน 9


เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )
 
  ข้อมูลทั้งหมด 921 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ
801 6 543
802 1=; 6= 562
803 8r 543
804 543
805 8 543
806 ?w ؄ƫaMq '1q1pd 611
807 543
808 543
809 1 : z 543
810 v 549
811 543
812 < \ 543
813 L$%' 543
814 1'6 543
815 k 543
816 9 X 543
817 -yX n}Fu 9 543
818 7 543
819 g1h 543
820 C _j~8bv z 543
821 V8 543
822 6 [ 543
823 543
824 - 543
825 sp zy 543
826 543
827 z Gy 543
828 | : 543
829 K 543
830 y > 543
831 7 543
832 ت 543
833 b W 543
834 AtXk@ < 543
835 O y r 6 543
836 IHDR{{ 543
837 543
838 ![ 543
839 IfhXM} iPSWs | 543
840 543
841 543
842 543
843 IfhXM} 543
844 543
845 543
846 J 543
847 If( 543
848 =π Q 543
849 aݻW> 543
850 lPr 543
851 543
852 543
853 }  543
854 - 0 543
855 543
856 = 543
857 a 543
858 543
859 543
860 543
861 543
862 ϒ 543
863 1 543
864  543
865 543
866  tL 543
867 543
868 543
869 V 543
870 543
871 xq 543
872 543
873 xl/worksheets/sheet3.xml 543
874 W A 543
875 543
876 F 543
877 T+ 543
878 xl/worksheets/sheet2.xml 543
879 Ժ 543
880 ۾ ? 543 6.00
881 %/ 543
882 YU:F 543
883 O־z 543
884 FU d gw 543
885 o 543
886 543
887 pz 543
888 543
889 การพัฒนาคัมลองกับรอกดึงสาย นายปกรณ์ พรมแพง -นายประดิษฐ์ วิสุงเร นายยุทธนา จันทศิลา 2 2560
890 เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ด วัตถุประสงค์เพื่อให้แม่บ้าน ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดบานเกร็ดเพื่อเพิ่มความสะอาดได้ดีขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงาน นายอร เสนอ ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ 2 2559 11,000.00
891 543
892 543
893 543
894 543
895 543
896 หลักสูตรระยะสั้น 543
897 543
898 543
899 543
900 543

Copyright One.Community
Development One.Community Team